linia brzegowa Europy mapa

JOLANTAOS.8log.pl | Strona: 22.html

Temat: Pilnie potrzebuje odpowiedzi na te pytania
1. Kontynenty ich wielkości i położenie na ziemi (oceany z której strony) 2. Rekordy Kontynentów (szczyt, pasmo, rzeka, depresja, jezioro) 3. Formy ukształtowania Ziemi i dna oceanu (szelf, stok kontynentalny) 4. Mapa administracyjna PL (woj. ... Europie 14. Linia brzegowa Europy (co to jest, jaka jest, półwyspy i ich położenie +kraje +stolice) 15. Morza Europy
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=4342Temat: mapa, karta - maksymalne rozmiary
Recreational Map of Europe to dokładna mapa zawierająca także dane wysokościowe. Wersja 3.0 to coś koło 3GB. Ja mam 2.0 - obejmującą cała Europę poza Szwajcarią, Islandią, Norwegią, Jugosławią, Czarnogórą, no ... długie wgrywanie się obrazu na zoomach powyżej 50km ( gdy mamy włączone wyswietlanie z "górami/dolinami"). W efekcie ja osobiscie uważam, że trzeba tak czy owak mieć wgraną mapę bazową Świata (tą 90MB), by w trybie np. wyboru pozycji przy GPS-off w innych krajach dało sie to w ogóle zrobić. No niemniej RME2.0 sprawia wrażenie bardzo solidnej mapy z olbrzymią bazą danych adresowych itp. Tyle pokrótce. Przy okazji 2 screenshoty pokazujące stopień przesunięcia jeziora na mapie bazowej świata(MBŚ) w porównaniu z idealną dokładnością RME2.0. Biała kreska to topograficzna linia brzegowa jeziora, czerwona to linia ... nazwami). Dokładność danych wysokościowych widać np. na mapce ze szlakiem (podkolorowany track) idącym dnem doliny. Widać, ze i na mapie z RME2.0, jak i na widocznym ponizej transparentnym skanie mapy topo...
Źródło: garniak.pl/viewtopic.php?t=1667


Temat: Kierunek zmian deklinacji.
... sobie elipsę albo okrąg dla ułatwienia (no albo kwadrat), wyznacz wartości brzegowe dla zadanego obszaru i dokonaj obliczeń. Na tej podstawie można sprawdzić hipotezę, czy zmiany są statystycznie istotne i czy...
Źródło: sulkowski.kei.pl/forum_zeglarskie/viewtopic.php?t=3183


Temat: Klub "Pod globusem"
" />Mam wymagania edukacyjne z geografii z 3 klasy gimnazjum PWN. Wybrała z tego to co można wykorzystac do pracy z mapą. – pokazać na mapie odcinki granicy Polski z poszczególnymi ... cieplice, – wymienić cieki i zbiorniki wodne w swojej miejscowości oraz opisać stan ich czystości. – na podstawie mapy opisać położenie Bałtyku, – korzystając z mapy, opisać wybrane cechy fizyczne i chemiczne wód Bałtyku: temperaturę wody, zlodzenie, zasolenie, – korzystając z mapy, opisać linię brzegową polskiego wybrzeża, – wymienić przyczyny zanieczyszczeń wód Bałtyku, – wskazać na mapie tektonicznej główne jednostki strukturalne Europy występujące na obszarze Polski, – na podstawie mapy geologicznej Polski wskazać rejony występowania różnych rodzajów skał (wyróżnionych ze względu na genezę), – wskazać na mapie Polski górotwory hercyńskie i alpejskie, – czytać mapę stratygraficzną Polski (opisać rozmieszczenie skał z różnych okresów geologicznych). – wskazać na mapie geologicznej zasięgi zlodowaceń czwartorzędowych na obszarze Polski, – wskazać na mapie przykłady form polodowcowych, – wskazać na mapie wybrane pradoliny i omówić ich genezę, – nazwać i wskazać na mapie poszczególne pasy ukształtowania powierzchni Polski, – na podstawie mapy hipsometrycznej odczytać skrajne wysokości bezwzględne w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni Polski, – umiejscowić własny region (miejscowość) w odpowiednim pasie ukształtowania powierzchni Polski, – wskazać na mapie i omówić położenie Pobrzeży Południowobałtyckich, – na podstawie mapy wymienić krainy ficznogeograficzne pa-sa pobrzeży, – na podstawie map klimatycznych opisać klimat pobrzeży, – wskazać na mapie miejsca występowania surowców mineralnych, – wskazać na mapie wybrane elementy linii brzegowej, – korzystając z mapy, opisać położenie oraz podział fizycznogeograficzny pasa pojezierzy, – korzystając z mapy, scharakteryzować klimat pojezierzy, uwzględniając temperaturę powietrza i opady, – wskazać na mapie zasięg zlodowacenia bałtyckiego, – rozpoznać na mapie (na podstawie kształtu) ... wykazać związek między budową geologiczną, glebami, klimatem i roślinnością pojezierzy, – opisać, korzystając z mapy, położenie oraz podział fizycznogeograficzny pasa Nizin Środkowopolskich, – odczytać wysokość bezwzględną wskazanych miejsc, – opisać, korzystając ... i, korzystając z mapy, opisać ich położenie, – odczytać wysokości bezwzględne najwyższych wzniesień na Wyżynach Polskich i w Górach Świętokrzyskich, – przedstawić przeszłość geologiczną wyżyn, Możesz zrobić to albo tematycznie (wg działów) albo regionalnie (wg pasów rzeźby, czy krain geograficznych). Wtedy poszczególne grupy musiałyby nanosić na mapy konturowe poszczegolne zagadnienia (nmie za dużo. należy wybrać z powyższych) a na końcu przedstawić prezentację...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4144


Temat: Pentland Firth
... jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie w wyniku współdziałania prądów ze specyficznym ukształtowania dna i nieregularną linią brzegową, pojawiają się na niespotykaną nigdzie indziej skalę: wiry, kipiele, przeciwprądy i wypiętrzenia....
Źródło: sulkowski.kei.pl/forum_zeglarskie/viewtopic.php?t=3096


Temat: nuroshima
" />umieszczam to swoją wizje Europy w realiach Neuroshimy: Część 1 wstęp Historia wojny 2020 Uderzenia atomowe: Polska: 30 głowic – pierwsza faza konfliktu (Warszawa – 6 trafień) 187 – druga faza konfliktu (większe miasta, koncentracje linii komunikacyjno – transportowych itp.) Świat: 8640 eksplozji Po wojnie....... Okres prztrwalnikowy (w bunkrach, schronach itp. obiektach) trwał ok dwu lat - po tym okresie następuje "ponowna" kolonizacja terenu Polski oraz eksploracja "nowej" Europy Systemy bunkrów Polska: (te bardziej znane) Radzymin (kompleks bunkrów i schronów rządowych)(częściowo zniszczonych podczas pierwszej fazy konfliktu – w jako dobrym stanie przetrwał ... migów 29, 14 su-34, 4 f-117 a3, 4 f-22), ( magazyny: 2 dywizje pancerne (twardy2)), kamieniołom koło Strzelna – magazyny gazów bojowych Europa i Azja - brak danych Świat - brak ... na mieszkańców terenów "czystych" - tak wygląda rzeczywistość powojenna Mapa pokonfliktowa (zarys): (naruszenie stabilności sejsmicznej poprzez liczne eksplozje nuklearne w rejonach uskoków tektonicznych i liczne trzęsienia ziemi oraz podniesienie się poziomu oceanów spowodowało wiele zmian na mapie europy i Azji) Wyspy Brytyjskie – brak danych Skandynawia – brak danych Hiszpania – wyspa (woda wdarła się do stóp Pirenejów od północy i południa łącząc chłodniejszy Atlantyk z ciepłymi prądami Morza Śródziemnego, Prowansja, lazurowe wybrzeże – 30 km archipelag wysepek) Niemcy (linia brzegowa) ruiny miast – Berlin, Magdeburg, Kassel, Dortmund, Kolonia Holandia i Belgia oraz ... wysepek Państwa Nadbałtyckie (Litwa, Łotwa Estonia itp...) – pod wodą nowa lina brzegowa: runy miast Jarosław, Twer, Smoleńsk Polska – nowa linie brzegowa: Siemiatycze, Maków, Płock, Włocławek, Poznań, Gorzów O innych ... późniejszy) Moloch Europa w mojej wizji Neuroshimy uniknęła losu Ameryki północnej i nie wykształcił się tu twór podobny do molocha (efekt emp, zerwanie łączy, problemy z nawiązaniem łączności radiowej na duże...
Źródło: mithost.utumno.pl/forum/viewtopic.php?t=120


Copyright (c) 2009 JOLANTAOS.8log.pl | Strona: 22.html | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.